Daniel Estulin o Bilderberg grupi

en face

Bildeberg grupa je osnovana 1954. u hotelu Bilderberg u gradu Oosterbeek. Prema nekim teorijama i procjenama, jedna je od najmoćnijih političkih, medijskih, ekonomskih poslovnih grupa a sastaje se na raznim lokacijama jednom godišnje radi raspravaljanja o budućnosti svijeta. Neki grupu optužuju da potajno vlada i upravlja svijetom preko EU, G-8, WTO, Svjetskog ekonomskog foruma itd. Članovi grupe su predsjednici država, ministri, vlasnici korporacija, bankari, industrijalci, predstavnici medijskog kartela itd.

Neki od poznatijih članova su Kenneth Clarke, Henry Kissinger, Denis Healey, Reginald Maudling, Romano Prodi, Mario Monti. U prošlosti, navodni su članovi bili Margaret Thatcher, Roy Jenkins, Jeremy Thorpe, David Steele, Cyrus Vance, George Shultz, Helmut Kohl, Francois Mitterand . Najnoviji su članovi Bill i Hilary Clinton, Tony Blair, Brown, Mandelson, Paddy Ashdown, Norman Lamont, William Waldegrave, Malcolm Rifkind, Alan Greenspan, Andrew Knight, Umberto Agnelli, John Monks.