Opasne razine antibiotika u rijekama, najzagađeniji Dunav

panorama

Najveća studija do sada pronašla je tragove antibiotika u trećini testiranih rijeka u sedamdeset i dvije države. Studija navodi kako je na stotine rijeka diljem svijeta, od Temze do Tigrisa, zagađeno visokim razinama antibiotika.

Zagađenje antibioticima je jedno od ključnih načina na koji bakterije razvijaju otpor prema njima čime ih čine neučinkovitim prilikom korištenja.

UN je prošlog mjeseca objavio kako je porast bakterija otpornih na antibiotike svjetski zdravstveni hitni slučaj koji bi do 2050. godine mogao ubiti deset milijuna ljudi.

Najzagađenija rijeka na našem kontinentu je Dunav, druga najveća rijeka u Europi, a čak je osam posto testiranih rijeka u Europi zagađeno iznad dopuštenih granica.

utorak, 28. svibnja, 2019. - 11:34