Površine pod GMO usjevima porasle za tri posto

omča

Rast je obnovljen nakon što je godinu dana ranije prvi put nakon gotovo 20 godina zabilježen pad. U Europi su površine pod GM kulturama narasle za 17% u odnosu na 2015. i to na više od 130.000 hektara, a 95% tih površina se nalazi u Španjolskoj koja jedina bilježi rast među europskim zemljama. Rumunjska je pak prošle godine prestala uzgajati GM kulture.

Organizacija Međunarodne usluge za nabavku poljoprivrednih biotehnoloških rešenja (ISSAA) koju dijelom financira američki Monsanto, ocijenila je da rast u 2016. samo potvrđuje njenu ocjenu kako je pad u 2015. bio posljedica trenutnih okolnosti, odnosno pada cijena hrane.

U godišnjem izvještaju te organizacije se navodi kako su se ostvarila njena predviđanja da će se površine pod GMO ponovo povećavati čim cijene porastu, "suprotno tvrdnjama protivnika GMO" koji su navodili da poljoprivrednici nisu uvjereni u korist biotehnologije.

Prije dvije godine, nakon 19 godina uzastopnog godišnjeg rasta površine pod tim kulturama su se smanjile za 1% na 179,7 milijuna hektara. U 2014. su se uzgajale na 181,5 milijuna hektara.

Prošle godine SAD su i daje bile prva zemlja po uzgoju GM kultura u svijetu sa 72,9 milijuna hektara. Slijede Brazil sa 49,1 milijun hektara, Argentina (23,8 milijuna), Kanada (11,6 milijuna) i Indija (10,8 milijuna hektara). Na tih pet zemlja otpada 91% površina pod GM kulturama.

U Europi, površine pod GM kulturama su se povećale za 17% u odnosu na 2015. na 136.363 hektara na kojima se uzgaja kukuruz MON81 koji proizvodi Monsanto, prenosi portal CroEnergo.

Najveći proizvođač GM kultura u Europi je Španjolska na koju otpada 95% površina pod GM kukuruzom u EU, odnosno 129.081 hektara. To je ujedno i jedina europska zemlja u kojoj su se povećale površine pod GM kulturama.

Po površinama pod GMO slijedi Portugal koja bilježi pad u 2016. na 7.069 hektara, zatim Slovačka sa 138 hektara i Češka sa 75 hektara.

U svijetu je najraširenija genetski modificirana soja koja se proizvodi na 91,4 milijuna hektara, što je polovica površina pod GMO usjevima.

Prošle godine svjetsko tržište GM biljaka vrijedilo je 15,8 milijardi dolara, što je 3% više nego 2015, pokazuju podaci konzultantske kuće u sektoru poljoprivrede Cropnosis.

ISAAA od 1996. godine objavljuje podatke o površinama pod GM kulturama u svijetu. Kako se navodi na stranici te organizacije, ona se financira iz privantih fondova i od donacija, a sredstva dobiva i od američkog Ministarstva poljoprivrede i grupe Monsanto koja je u proceduri spajanja sa njemačkim gigantom Bayerom.

četvrtak, 18. svibnja, 2017. - 15:58